Sponsored Links

어둠 속에서 탈출

아이가 어둠에서 살아남을 수 있도록 도와주세요. 이 게임은 플레이어의 처리와 반응에 어려움을 겪습니다. 어둠의 조기 퇴출을 돕기 위해 공격을 피하려면 민첩해야합니다. 공격 당하면 피하십시오. 공격을 받으면 게임이 실패합니다. 나는 당신이 훌륭한 성적을 거둘 것이라고 믿으며, 당신의 성공을 기원합니다!

Read More Read More
Tekan 【Esc】 untuk Keluar Skrin Penuh

어둠 속에서 탈출

Sponsored Links

어둠 속에서 탈출

아이가 어둠에서 살아남을 수 있도록 도와주세요. 이 게임은 플레이어의 처리와 반응에 어려움을 겪습니다. 어둠의 조기 퇴출을 돕기 위해 공격을 피하려면 민첩해야합니다. 공격 당하면 피하십시오. 공격을 받으면 게임이 실패합니다. 나는 당신이 훌륭한 성적을 거둘 것이라고 믿으며, 당신의 성공을 기원합니다!
Main Permainan
Untuk memainkan permainan, anda perlu membenarkan Adobe Flash Player berjalan pada penyemak imbas anda.

Anda boleh menggunakan plugin UGameZone Flash Enabler untuk mendayakan Flash secara automatik. Atau anda boleh mengikuti arahan anda untuk mendayakan Flash secara manual.

Main Secara Automatik
Sponsored Links

Permainan Berkaitan

Langkah 1
Langkah 2
Sila aktifkan Adobe Flash Player untuk bermain "어둠 속에서 탈출"

Dayakan Flash dalam tetapan Chrome. kemudian klik " Sekat tapak dari menjalankan Flash " bertukar ke " Tanya Pertama "pilihan.       Ditunjukkan seperti berikut:      

Sekarang Klik dan klik butang " Benarkan " di kiri atas Chrome untuk memainkan permainan. Ditunjukkan seperti berikut: